Wat is Tai Chi?

Lotus van Meidao - Tai Chi

Tai Chi is een interne krijgskunst. Dit betekent dat bij Tai Chi de kracht die alle bewegingen in gang zet, van binnenuit komt.

Hierbij werkt men heel sterk met aandacht. Door concentratie op wat men voelt en de uit te voeren beweging, wordt men zich meer bewust van het eigen lichaam. Tai Chi is een “luie” sport, d.w.z. dat men met een zo klein mogelijke inspanning een zo groot mogelijk effect wil bereiken.

Tai Chi is eigenlijk het hoogst bereikbare niveau binnen de gevechtssport. In het oude China moest men dan ook eerst jarenlang de externe krijgskunst (de kung fu) beoefend hebben, voordat men aan de interne krijgskunst kon beginnen.
In de vorige eeuw is de Tai Chi voor het eerst naar het westen gebracht.

Tai Chi kent veel vormen. De verschillende vormen zijn ontstaan doordat elke leraar zijn eigen stempel op Tai Chi heeft gedrukt. Een vorm bestaat uit aaneengeschakelde vloeiende bewegingen, waarin het principe van spanning en ontspanning te vinden is (yin en yang). De oefeningen zijn eerst vooral in de kloosters ontwikkeld en later, als gevechtsvormen, in het leger. De korte Yang-vorm, die ik beoefen, is een gevechtsvorm.

Tai Chi bevordert de doorstroming van de energie door het hele lichaam. Dit bevordert weer de doorbloeding en verbetert de ademhaling, waardoor je cellen meer zuurstof krijgen. Dit verbetert je gezondheid, versterkt de concentratie en brengt je meer in balans. Lees hier meer over de effecten. Als Tai Chi je “te pakken” krijgt, is het een oneindige en heel mooie leerweg:
een pad van zelfontwikkeling.